Uslovi Korištenja

TheMasha (https://mashabih.com/), u daljnjem tekstu prodavac, vam omogućava korištenje usluga i sadržaja mashabih.com web stranice u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korištenja se primjenjuju na sav sadržaj i usluge https://mashabih.com/ web stranice. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio web sajta i da prihvataju korištenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu iisključivo na sopstvenu odgovornost.

PODACI KOMPANIJE

Naziv: TheMasha

Email: info@mashabih.com

Web: https://mashabih.com/

USLOVI KORIŠTENJA

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na mashabih.com web stranici. mashabih.com internet stranice mogu se koristiti bez naknada za Vaše privatno korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. Trgovac je mashabih.com, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje pouzećem.

OPŠTE ODREDBE

Naručivanje robe putem Web Shop-a regulisano je mashabih.com Uslovima kupovine i isporuke. mashabih.com uslovi kupovine i isporuke definišu: Proces naručivanja, Cijenu, Način plaćanja, Sigurnost pri plaćanju, Isporuku, Povrat kupljenog artikla – odustanak ili zamjenu, Reklamacije i Polisu privatnosti.

Kupovinom proizvoda putem mashabih.com web stranice smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio mashabih.com Uslove kupovine i isporuke, koji se smatraju sastavnim dijelom ugovora na daljinu.

 • Potrošač je dužan dati tačne i potpune podatke prilikom kreiranja narudžbe, kako bi istu narudžbu mogli i isporučiti.
 • Potrošač naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
 • Potrošačem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

  mashabih.com zadržava pravo izmjene Uslova kupovine i isporuke, stoga je potrošač dužan da se o mashabih.com Uslovima kupovine i isporuke informiše svaki put kada pristupa web stranici. Odgovornost usljed nepostupanja Potrošača na ovaj način snosi Potrošač.

PROCESS NARUČIVANJA

Naručivanje putem mashabih.com web stranice je veoma jednostavno.

Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na link “DODAJ U KORPU” nakon čega dobijate uvid u Vašu korpu. Ukoliko ste zadovoljni izborom, kliknite na link “Završi kupovinu” nakon čega ćete biti prebačeni na stranicu gdje trebate unijeti svoje podatke za dostavu i izabrati način plaćanja. Nakon što popunite podatke za dostavu, odaberete način plaćanja, kliknite na "Nastavi na plaćanje", zatim “POTVRDI I NARUČI”.

CIJENA

Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u KM – konvertibilnim markama. U cijene proizvoda vrijednosti iznad 190 KM uključeni su troškovi dostave dok se za proizvode vrijednosti manje od 190 KM dostava naplaćuje 8 KM. Cijene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Artikal naručen putem web stranice se plaća po cijeni koja je iskazana na web stranici u momentu kupovine artikla. Ukoliko u momentu otpreme artikla dođe do razlike u cijeni kupcu ce se obracunati cijena koja je važila u momentu naručivanja. Cijene se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja. S obzirom da se kupovina preko web stranice odvija preko elektronske platforme, moguće je da usljed softverske greške na web stranice prodajna cijena konkretnog proizvoda u vrijeme zaključenja ugovora bude pogrešno iskazana (očigledno veća ili manja), prodavac će o navedenom obavijestiti kupca, uz obrazloženje o razlogu greške i ponuditi mu raskid ugovora, osim ako kupac ne pristane na doplatu do ispravne cijene.

NAČIN PLAĆANJA

Naručene proizvode i dostavu, kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tokom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti:

 • Pouzećem/gotovinom prilikom preuzimanja

Pri odabiru plaćanja po pouzeću kupac plaća naručeni proizvod dostavnoj službi pri preuzimanju. Plaćanje dostavnoj službi pri preuzimanju moguće je izvršiti gotovinom. Dostavljanje na drugu adresu možete dogovoriti sa dostavnom službom.

Lični podaci iz narudžbe sakupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s odredbama važećih zakona u BiH.

POTVRDA NARUDŽBE – je email koji dobijete kad nakon što ste na na našoj stranici uspješno stavili odabrane artikle u korpu, popunili podatke, plaćanje, složili se s Uslovima korištenja i kliknuli POTVRDI I NARUČI. Ovaj email ne znači da je plaćanje uspješno.

 

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana. Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJA

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na https://mashabih.com/ web stranici.

Slika koja ilustruje proizvod na web stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će trgovac u roku od 3 (tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda). Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koje je uzrokovano zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane
kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.

Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Kontrolor ličnih podataka je TheMasha web stranica, putem web stranice : https://mashabih.com/ (u daljem tekstu Kontrolor).

Nosilac ličnih podataka je svako fizičko lice koje se prijavi na web stranicu Kontrolora, te koje na istoj ostavi tražene podatke, a koji mogu da predstavljaju lične podatke shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. 

Prihvatanjem uslova sa web stranice i pružanjem nužnih podataka nosilac ličnih podataka je saglasan da kontrolor iste može da prikuplja i obrađuje u skladu sa članom 5. Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te Uredbe Evropske Unije o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka EU). Prihvatanjem uslova sa web stranice Kontrolora smatra se da je nosilac ličnih podataka dao Kontroloru saglasnost za obradu ličnih podataka dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno. Saglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku, na izričit zahtjev nosioca ličnih podataka upućen kontroloru pismenim putem. Saglasnost se naročito odnosi, ali nije ograničena, na dostavljanje validne e-mail adrese, koja može da sadrži lične podatke u naravi ime i prezime nosioca ličnih podataka. Kontrolor neće prikupljati i obrađivati posebne kategorije podataka. 

Nosilac ličnih podataka davanjem predmetne saglasnosti je izričito saglasan da mu se na dostavljenu e-mail adresu dostavlja pošta od strane kontrolora, a sve u cilju vršenja promotivnih aktivnosti Kontrolora, vezanih za poslovnu djelatnost kontrolora. Kontrolor će prikupljene podatke koristiti samo u svoje poslovne svrhe.

Kontrolor se obavezuje da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način, samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje poslovne svrhe kontrolora i samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ostvarivanje poslovne svrhe u koju su podaci i prikupljeni, te da lične podatke čuva u formi koja dopušta identifikovanje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju, da osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju, te da se lični podaci čuvaju na siguran način. Nosioci ličnih podataka se pozivaju da ostave što tačnije podatke, s obzirom da kontrolor nema mogućnost da utvrdi nespornu tačnost istih. Kontrolor se obavezuje da će lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, uzimajući u obzir svrhu u koju se prikupljaju ili u koju se dalje obrađuju, bez odgađanja uništiti. 

Ova saglasnost se daje na period od 10 godine od dana davanja saglasnosti za obradu podataka, te se prikupljeni podaci automatski brišu nakon proteka roka od 10 godina od davanja istih. Kontrolor zadržava pravo da prije isteka važenja ovog sporazuma, nosiocima ličnih podataka ponudi na pristanak novu saglasnost za obradu ličnih podataka, na isti ili na izmijenjen način.

Kolačići (cookies)

Nosilac ličnih podataka je prihvatanjem saglasnosti za obradu ličnih podataka na web stranici Kontrolora izričito saglasan i da bude podvrgnut automatizovanoj pojedinačnoj obradi podataka, uključujući i izradu profila (profilisanje) koja izrada može da ima određene efekte na nosioca ličnih podataka. Prihvatanjem ove saglasnosti Kontrolor provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda i legitimnih interesa nosioca ličnih podataka, a naročito prava na ljudsku intervenciju Kontrolora, prava izražavanja vlastitog mišljenja, te prava na osporavanje odluke.

Prihvatanjem kolačića na web stranici Kontrolora omogućavate ovoj datoteci dozvolu za pisanje na hard disku Vašeg računara. Kolačići omogućavaju analiziranje internet prometa i dopuštaju aplikacijama da reaguju prema individualnim zahtjevima korisnika internet sadržaja. Na ovaj način aplikacije mogu prilagoditi aktivnosti korisnika njegovim potrebama i afinitetima prikupljanjem i pohranjivanjem podataka o potrebama i željama korisnika. 

Ovi podaci koriste se isključivo u analitičke svrhe i nakon analize se uklanjaju iz sistema. Identifikovanjem korišćenog sadržaja poboljšava se rad internet stranice, koja se u skladu sa navedenim prilagođava potrebama korisnika. Kolačići ne omogućavaju pristup računarima korisnika, niti bilo kakvim informacijama o njima, osim analize stranica koje su zainteresovale korisnike. Odluka o prihvatanju kolačića je isključivo na korisniku koji iste može odbiti ukoliko to želi. Odbijanje može imati za posljedicu nemogućnosti korišćenja određenih sadržaja internet stranice. 

Kolačići na našoj internet stranici isključivo služe u svrhu prilagođavanja internet sadržaja korisnicima. Oni se jedinstveno dodjeljuju korisnicima i mogu biti pročitani isključivo od strane servera u domenu koji ih je poslao. Ukratko, osnovna svrha kolačića jeste da Vama omogući pogodnosti i iskustvo koje će da Vam uštedi vrijeme, a nama omogući da Vam pružimo što bolju uslugu. 

Link ka drugim stranicama

Naša internet stranica može korisnicima prikazati linkove ka drugim internet stranicama, stranicama naših poslovnih partnera. Klikom na te linkove korisnici napuštaju našu web lokaciju i prelaze na web lokaciju tih stranica. Ovo podrazumijeva i napuštanje naše politike privatnosti, te prelazak na politiku privatnosti drugih stranica. Potrebno je da pažljivo provjerite politiku privatnosti svake internet stranice koju posjetite i koristite, jer one ne podliježu ovdje prihvaćenoj saglasnosti za obradu ličnih podataka. 

Brisanje ličnih podataka 

Ukoliko ste dali saglasnost na gore definisanu obradu ličnih podataka u svakom momentu možete tražiti brisanje svojih ličnih podataka slanjem zahtjeva na adresu info@mashabih.ba odnosno zabraniti korišćenje Vaših ličnih podataka. Takođe, na isti način možete zahtijevati informacije o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, ili tražiti ispravku istih ukoliko su netačni ili nepotpuni. Kontrolor se obavezuje da neće prodavati, distribuirati, ustupati ili posuđivati Vaše lične podatke trećim licima bez Vaše saglasnosti, osim u slučajevima propisanim zakonom. 

Prihvatanje Pravila privatnosti

Korišćenjem naše internet stranice nosilac ličnih podataka potvrđuje da je saglasan sa načinom obrade podataka od strane Kontrolora koji je definisan ovim dokumentom. 

Izmjene i dopune 

Kontrolor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni ovdje utvrđeni način obrade podataka ili ga dopuni. Nastavkom korišćenja stranice nakon objave izmjena ili dopuna smatra se da je korisnik izmjene i dopune prihvatio i sa istima se slaže u cjelosti. 

Kontrolor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni ovdje utvrđeni način obrade podataka ili ga dopuni. Nastavkom korišćenja stranice nakon objave izmjena ili dopuna smatra se da je korisnik izmjene i dopune prihvatio i sa istima se slaže u cjelosti. 

Popis kolačića koje sakupljamo

 • Privremene kolačiće – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite.
 • Stalne kolačiće – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Lista kolačića:

 • cookies_consent – prihvatanje uslova korištenja web sajta.
 • _ga; _gid – GOOGLE ANALYTICS – web analitika lokacije kako bi prikupila korisničke informacije i poboljšala korisničko iskustvo na stranici
 • fr – FACEBOOK – piksel koji se koristi za ciljanje i remarketing te praćenje korisnika sa Facebook kampanja

Kako kontrolisati kolačiće

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti.

mashabih.com web stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate pitanje vezano za proizvod kupljen putem https://mashabih.com/ web stranice kontaktirajte nas na: